رضایتمندی مشتریان

Please enter a number from ۱۲ to ۱۲.
۱- چگونه با محصول ما آشنا شدید و آن را خریداری نمودید ؟
۲- قیمت محصولات شرکت را نسبت به سایر باطری های موجود در بازار چگونه ارزیابی میکنید ؟
۳- چه میزان از ارائه اطلاعات ثبت ضمانت محصول توسط فروشنده رضایت دارید ؟
۴- محصول ما چه مدت برای شما کارکرد داشته است ؟
۵- کیفیت محصول ما را چگونه ارزیابی میکنید ؟
۶- رضایت شما از ارائه خدمات پس از فروش به چه صورت است ؟
۷- آیا تمایل به مصرف مجدد محصول ما را دارید ؟
۸- آیا محصول ما را به دیگران توصیه می کنید ؟