باطری ۶۶ آمپر ساعت

آمپر باطری: باطری ۶۶ آمپر ساعت کد فنی: ۵۶۶۳۸ محل مصرف: سواری ( پژو ، سمند ، خودروهای ساخت خارج ) RC: ۱۰۵min...

باطری ۷۴ آمپر ساعت

آمپر باطری: باطری ۷۴ آمپر ساعت  کد فنی: ۵۷۴۱۲ محل مصرف: سواری ( پژو ، سمند ، خودروهای ساخت خارج ) RC: ۱۱۰min...