باطری ۶۰ آمپر ساعت بلند

آمپر باطری: باطری ۶۰  آمپر ساعت بلند کد فنی: ۵۶۰۶۹ محل مصرف: سواری ( پیکان ، نیسان ) RC: ۹۰min...