باطری ۵۵ آمپر ساعت

باطری ۵۵ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۵۵ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۴۲۰ آمپر ابعاد ۲۴۱x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۵۵۳۰ استاندارد محصول: ISIRI-EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۵۵Ah آمپر استارت: ۴۲۰A ظرفیت ذخیره: ۸۵A...
باطری ۵۵ آمپر ساعت

باطری ۵۵ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۵۵ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۴۲۰ آمپر ابعاد ۲۴۱x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۵۵۳۱ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۷۴Ah آمپر استارت: ۴۲۰A ظرفیت...
باطری ۶۰ آمپر ساعت

باطری ۶۰ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۶۰ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۴۵۰ آمپر ابعاد ۲۴۱x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۶۰۳۰ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۶۰Ah آمپر استارت: ۴۵۰A ظرفیت...
باطری ۶۰ آمپر ساعت

باطری ۶۰ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۶۰ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۴۵۰ آمپر ابعاد ۲۴۱x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۶۰۳۱ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۶۰Ah آمپر استارت: ۴۵۰A ظرفیت...
باطری ۶۰ آمپر ساعت

باطری ۶۰ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۶۰ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۴۵۰ آمپر ابعاد ۲۳۱x174x200 میلی متر ارتفاع کل ۲۲۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۷۴۱۳ استاندارد محصول: ISIRI-EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۶۰Ah آمپر استارت: ۴۵۰A ظرفیت ذخیره:...