باطری ۶۶ آمپر ساعت

باطری ۶۶ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۶۶ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۵۷۰ آمپر ابعاد ۲۷۵x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۶۶۳۸ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۶۶Ah آمپر استارت: ۵۷۰A ظرفیت...
باطری ۶۶ آمپر ساعت

باطری ۶۶ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۶۶ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۵۷۰ آمپر ابعاد ۲۷۵x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۶۶۳۳ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۶۶Ah آمپر استارت: ۵۷۰A ظرفیت...
باطری ۷۴ آمپر ساعت

باطری ۷۴ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۷۴ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۶۰۰ آمپر ابعاد ۲۷۵x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی     کد محصول: ۵۷۴۱۲ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating     اطلاعات عملکرد     ولتاژ:...
باطری ۷۴ آمپر ساعت

باطری ۷۴ آمپر ساعت

ولتاژ ۱۲ ولت ظرفیت ۷۴ آمپر ساعت آمپر استارت سرد ۶۰۰ آمپر ابعاد ۲۷۵x174x190 میلی متر ارتفاع کل ۱۹۰ میلی متر اطلاعات عمومی کد محصول: ۵۷۴۱۳ استاندارد محصول: ISIRI – EN تکنولوژی ساخت: Full Frame Cating اطلاعات عملکرد ولتاژ: ۱۲V ظرفیت: ۷۴Ah آمپر استارت: ۶۰۰A ظرفیت...