تزریق دستگیره و پلاک

برای تولید کلیه قطعات پلاستیکی از جمله دستگیره و پلاک باطری با ابعاد مختلف از دستگاه تزریق مواد PP استفاده می شود.