مهندسی

مدیریت فنی و مهندسی یکی از اولین واحدهای راه اندازی شده در شرکت پاسارگاد صنعت باطری می باشد  و مأموریت وی عبارت است از هماهنگی و نظارت کلیه امور فنی مهندسی و تحقیق و توسعه و تدوین دستورالعمل های تولید محصولات.