اکسید سازی

حدود ۸۵% کارخانجات تولید باتری سرب- اسید از روش بالمیل جهت تولید اکسید سرب مورد نیاز استفاده می نمایند.
در فرایند تولید پودر سرب به روش بالمیل ابتدا سرب نرم ورودی در یک دیگ به صورت مذاب در می آید و در درون قالبها به روش ریختهه گری به صورت گلوله های استوانه ای به وزن مشخص درمی آید و داخل درام بالمیل تغذیه می گردد. در داخل درام که با سرعت مشخصی در حال گردش است دو فرایند خرد شدن و اکسایش اتفاق می افتد یعنی دراثر سایش ساچمه بر روی یکدیگر ذرات سرب خرد شده و در اثر مکش هوایی که در داخل درام وجود دارد ذرات با اکسیژن ترکیب و اکسید می شوند و توسط مکنده ای که بعد از خروجی درام نصب شده است ذرات با اندازه مشخص خارج شده و جهت مصرف در فرآیند بعدی به داخل سیلو ها هدایت می شود.

تولید شبکه

شبکه ها به عنوان جمع کننده جریان و نگهدارنده مواد فعال درباتریهای سرب- اسید بکارمی روند. روشهای متفاوتی برای تولید شبکه های سرب – اسید وجود دارد که در این شرکت از روش ریخته گری ثقلی استفاده می شود و شبکه های تولیدی با الیاژ سرب کلسیم قلع بصورت فول فریم تولید می شود.

خمیر سازی

در واحد خمیر سازی مواد فعال مثبت و منفی جهت قرار گرفتن بر روی شبکه های تولیدی ساخته می شوند. مواد اصلی هر دو خمیر اکسید سرب ، آب ، اسید و افزودنی های خاص هر یک از خمیرها می باشد.

خمیر مالی

فرایندی است که در طی آن خمیرهای مثبت و منفی بر روی شبکه های تولیدی قرار می گیرند . پارامترهای مهم در خمیرمالی عبارت است از میزان خمیر قرار گرفته بر روی شبکه و چگونگی قرارگیری آن از نظر چسبندگی و یکنواختی که بایستی در این فرایند مدنظر قرار گیرد .

کیورینگ

فرایند کیورینگ که به هدف کاهش در صد متال آزاد ، افزایش سطح مواد فعال و افزایش چسبندگی خمیر به شبکه بکار گرفته می شود شامل دو مرحله است. مرحله اول را کیورینگ و مرحله دوم را خشک کن می نامند. در مرحله اول افت متال ، کریستال گیری مجدد سولفاتهای پایه و خوردگی شبکه و افزایش چسبندگی خمیر به شبکه رخ می دهد

در مرحله خشک کردن کاهش رطوبت صفحه رخ میدهد تا در مرحله مونتاژ صفحات ، مشکل ایجاد نگردد.

برس و برش

در این واحد فقط فرایند های فیزیکی جدا کردن صفحات از یکدیگر وهمچنین برس زدن سر پرچم ها جهت سهولت در ریخته گری واحد COS اتفاق می افتد.