الکترولیت سازی

الکترولیت محلولی از اسید سولفوریک (H2SO4) با غلظتی در حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد و آب (H2O) با غلظتی در حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد، غوطه ور هستند. که محیط ما بین دو الکترود را پر می‌کند و در واقع بستری برای عبور شارژ بین الکترودهای مثبت و منفی را فراهم می‌آورد. در باتریهای سرب اسیدی هر دو قطب در  ترکیب آب و اسید سولفوریک باعث می‌شود که اسید سولفوریک بصورت یونیزه درآمده و به یونهای H+ و HSO4- تبدیل شود.

شارژ

در این فرایند  محصولات مونتاژ شده در وان های مخصوص به مدت ۲۴ ساعت عمل شارژ بر روی آنها انجام می شود.

اسید پرکنی

در این مرحله باتری با دانسیته مشخص جهت اعمال جریان و شارژ باتری دراخل باتری ریخته و داخل وانهای آب قرار میگیرد.

خط نهایی

در این مرحله ابتدا عمل هم سطح سازی الکترولیت سازی ، هیت سیلینگ پلاک به درب ، تست نشتی پلاک به درب ، شستشوی باطری ، تست جریان بالا ( بررسی اتصال کوتاه و جوش سلولی) و ولتاژ بالا ( بررسی روزنه و نشتی الکترولیت سطح باطری)

رکتیفایر

رکتیفایر یک وسیله‌ی الکترونیکی خاص است که برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم (a.c./d.c.) به کار برده می‌شود.