تضمین کیفیت

شرکت پاسارگاد صنعت باطری به منظور ایفای نقش اساسی و مستمر در تأمین نیازهای مشتری با پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO 9001:2015 و IATF 16949:2016 هدف های زیر را دنبال می نماید:

  1. آسان نمودن فرصت ها برای افزایش رضایت مشتری
  2. توانایی در ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط را برآورده می نماید.