تزریق جلد

برای تولید کلیه قطعات پلاستیکی از جمله جلد باتری با ابعاد مختلف از دستگاه تزریق مواد PP استفاده می شود.

تزریق درب

برای تولید کلیه قطعات پلاستیکی از جمله درب باطری با ابعاد مختلف از دستگاه تزریق مواد PP استفاده می شود.

تزریق دستگیره و پلاک

برای تولید کلیه قطعات پلاستیکی از جمله دستگیره و پلاک باطری با ابعاد مختلف از دستگاه تزریق مواد PP استفاده می شود.