دستورالعمل کنترل مدارک باطری جهت ضمانت

 • کارت سالم،کامل و فاقد قلم خوردگی باشد .
 • دارای هولوگرام با آرم و نام شرکت پاسارگاد صنعت باطری باشد .
 • سریال حک شده بر روی باطری با سریال درج شده در ضمانتنامه مطابقت داشته باشد .
 • مشخصات درخواستی در ضمانتنامه به صورت صحیح تکمیل شده باشد .
 • مشخصات خودرو مندرج در ضمانتنامه (شماره پلاک و نوع خودرو) با خودروی مراجعه کننده مطابقت داشته باشد .
 • ضمانت باطری ها روی کارت درج شده است.لازم به ذکر است که مدت زمان ضمانت برای وسایل نقلیه عمومی و باری ۶ ماه کمتر از تاریخ اتمام گارانتی می باشد.

بررسی سیستمی سریال باطری

سریال باطری باید در سیستم ثبت باطری های برگشتی مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت باطری از لحاظ گارانتی مشخص گردد.


دستورالعمل کنترل و تست فنی باطری جهت ضمانت

 • جهت استفاده از ضمانت بایستی باطری بر روی خودرو نصب باشد و ضمانت بدون بررسی سیستم برقی خودرو امکان پذیر نمی باشد .
 • بررسی تناسب خودرو و سیستمهای جانبی با باطری نصب شده،براساس اعلام شرکت سازنده خودرو
 • کنترل هر نوع اتصال کوتاه یابررسی ظاهری باطری جهت عدم آسیب دیدگی قطبها ، چشمی، شکستگی، دفرمگی، ترکیدگی، سوختگی و هرگونه تغییر شکل بدنه یا درب باطری و همچنین بررسی نشتی باطری

تبصره: تایید نشتی باطری تا ۳ ماه بعد از نصب قابل قبول است.

 • بررسی عملکرد دینام به شرح ذیل می باشد:
 • در حالتی که خودرو روشن وکلیه سیستمهای برقی نیز مشغول به کار باشد، بایستی حداقل ولتاژ ۱۴.۴۰ و حداکثر ۱۴.۸۰ ولت بر روی باطری اعمال شود. در صورت پایین بودن ولتاژ، باطری دچار کمبود شارژ و در صورت بالا بودن ولتاژ، باطری اضافه شارژ شده و در اثر شارژ بیش از حد سطح الکترولیت آن کاهش می یابد که چشمی سفید شده و شامل گارانتی نمی شود.
 • اگر ولتاژ باطری باز شده از روی خودرو، پس از دو ساعت در حالت مدار باز، بالاتر از ۱۳ ولت وچشمی سفید باشد،باطری بیش ازحد شارژ شده وشامل گارانتی نمی شود.
 • اگر ولتاژ باطری باز شده از روی خودرو،پس از دوساعت در حالت مدار باز از ۹ ولت کمتر باشد باطری شامل گارانتی نمی شود.
 • تبصره: ولتاژ زیر ۹ ولت حالتی است که در آن باطری به طور کامل تخلیه شده وامکان شارژ مجدد آن وجود ندارد.
  • جهت تست باطری پس از بازکردن آن از روی خودرو، ولتاژ مدار باز آن را ثبت و با دستگاه تخلیه با جریان ۱۵۰ آمپر به مدت پنج ثانیه تخلیه و ولتاژ ثانیه پنجم ثبت گردد.
  • در صورتی که در هنگام تخلیه، ولتاژ باطری درمدت کمتر از ۵ ثانیه پایین تر از ۸ ولت باشد نمونه مورد نظر بایستی تعویض گردد .
  • در صورتی که در هنگام تخلیه ، ولتاژ باطری پس از ۵ ثانیه بالاتر از ۱۰.۵۰ ولت برای باطری L3 و ۱۰ ولت برای باطری L2 باشد باطری سالم است وبایستی با جریان ۸ آمپر به مدت ۲ ساعت شارژ (تا رسیدن به ولتاژ ۱۶ ولت) و به مشتری عودت شود.
  • در صورتی که در هنگام تخلیه، ولتاژ باطری پس از ۱۰ ثانیه بالاتر از ۱۰.۵۰ ولت باشد باطری سالم بوده و درصورت افت ولتاژ زیر ۱۰.۵۰ بایستی باطری با جریان ۲/۰ ظرفیت اسمی به مدت ۱۰ ساعت تا رسیدن به ولتاژ ۱۶ ولت شارژ و به مشتری عودت شود .

دستورالعمل دریافت کد پیگیری باطری جهت ضمانت

 • تماس با مرکز خدمات پس از فروش استان یا شرکت
 • اعلام سریال باطری معیوب ، باطری جایگزین ، تاریخ فروش ، تاریخ تعویض و استان محل خرید
 • دریافت کد پیگیری و درج در ضمانتنامه

نکات مهم :

 • این ثبت به منزله تایید گارانتی توسط شرکت نبوده و چنانچه باطری از نظر فنی شرایط گارانتی را دارا نباشد ثبت آن باطل می گردد .
 • احراز شرایط گارانتی از نظر فنی برعهده مرکز خدمات بوده (مطابق دستورالعمل کنترل و تست فنی) و در صورت عدم تشخیص صحیح علت خرابی ، حتی در صورت ثبت در سامانه باطری توسط کارخانه عودت داده می شود .
 • در صورتی که باطری معیوب در سامانه ثبت نگردیده باشد شرکت از دریافت آن معذور خواهد بود .

اگر در روزهای تعطیل ، مرکزی اقدام به تعویض باطری نماید موظف است در اولین روز کاری با مرکز استان یا شرکت تماس حاصل نموده و اقدام به ثبت آن نمایید .


دستورالعمل تکمیل مدارک ضمانت

 • ضمانتنامه باطری معیوب
 • مشخصات باطری جایگزین درمحل تعیین شده در ضمانتنامه باطری اول نوشته شود.
 • کوپن باطری معیوب جدا شده و پس از درج اطلاعات خواسته شده به همراه ضمانتنامه باطری جایگزین  به کارخانه ارسال می گردد .
 • ضمانتنامه باطری اول(باطری معیوب) تاپایان مدت ضمانت نزد مشتری باقی می ماند.
 • ضمانتنامه باطری جایگزین
 • ضمانت باطری دوم تا پایان ضمانت مندرج در ضمانتنامه باطری اول (معیوب) محاسبه می گردد.
 • ضمانتنامه باطری جایگزین باید به کارخانه ارسال گردد .

دستورالعمل ارسال باطری معیوب به کارخانه

 • مدارک مورد نیاز
 • ارسال کوپن خدمات پس از فروش باطری معیوب به همراه کارت کامل باطری جایگزین برای هر باطری .
 • تهیه لیست کلی باطری های برگشتی با اطلاعات کامل آنها.

توجه : شماره ردیف باطری مطابق با لیست باید روی ضمانت نامه وباطری  نوشته شود.

 • ارسال باطری های معیوب به مرکز استان
 • مراکز خدمات پس از فروش موظف اند باطری های تعویض شده خود را در هر ماه همراه بامدارک خواسته شده به مرکز خدمات پس از فروش استان ارسال نمایند.
 • مراکز استان باید باطری ها را در پرتال شرکت ثبت نمایند و کد رهگیری ثبت را روی کارت درج کنند.
 • ارسال باطری معیوب به کارخانه
 • مراکز خدمات پس از فروش استان موظف اند باطری های تعویض شده را در پایان هر ماه به همراه مدارک خواسته شده(کارت های گارانتی و لیست کلی باطری های برگشتی) بعد از هماهنگی و تایید واحد خدمات پس از فروش به کارخانه ارسال نمایند.