شارژ باطری
در این فرایند  محصولات مونتاژ شده در وان های مخصوص به مدت ۲۴ ساعت عمل شارژ بر روی آنها انجام می شود