تزریق درب
برای تولید کلیه قطعات پلاستیکی از جمله درب باطری با ابعاد مختلف از دستگاه تزریق مواد PP استفاده می شود.