برند ها

معرفی برندهای تولید شده توسط شرکت پاسارگاد صنعت باطری

سیمرغ

 

 

 

 

 

 

عقاب

شاهین

دنیز

پروتون

لیدر

هندل

شاهین

توضیحات و تصاویر برند شاهین

پروتون

توضیحات و تصاویر برند پروتون

لیدر

توضیحات و تصاویر برند لیدر

سیمرغ

توضیحات و تصاویر برند سیمرغ

عقاب

توضیحات و تصاویر برند عقاب

هندل

توضیحات و تصاویر برند هندل

دنیز

توضیحات و تصاویر برند دنیز