برند ها

معرفی برندهای تولید شده توسط شرکت پاسارگاد صنعت باطری

تایگون

 

 

باطریکس

 

 

سیمرغ

 

 

عقاب

 

شاهین

 

دنیز

 

پروتون

 

لیدر

 

هندل

 

شاهین

توضیحات و تصاویر برند شاهین

پروتون

توضیحات و تصاویر برند پروتون

لیدر

توضیحات و تصاویر برند لیدر

سیمرغ

توضیحات و تصاویر برند سیمرغ

تایگون

توضیحات و تصاویر برند تایگون

عقاب

توضیحات و تصاویر برند عقاب

هندل

توضیحات و تصاویر برند هندل

دنیز

توضیحات و تصاویر برند دنیز

باطریکس

توضیحات و تصاویر برند باطریکس